Regeringen föreslår lagstiftning för minskad segregation i skolan

Gustav Fridolin (MP) meddelar att regeringen genom lagstiftning vill få bort segregation i skolan. Redan i början av nästa räknar regeringen presentera lagförslaget.

Förslaget innebär att alla ansvariga parter för friskolor och kommunala skolor måste sträva efter en “varierad social sammansättning”. Lagen ställer krav då en ny skola planeras, men kommer även omfatta befintliga skolor. På så sätt menar regeringen att svensk skola blir en bättre skola, där olika bakgrunder möts.

Konkreta förslag som presenteras i lagförslaget är att nya skolar ska placeras på strategiska platser. Andra viktiga verktyg är att förändra systemet för antagning till skolar. Idag kan nyfödda barn placeras i skolkö, det ska ändras till 4-5 års ålder.

M kritiska

Till SVT uttalar sig moderaterna om förslaget. De menar att det är otydligt vad det nya förslaget ska tillföra. De tycker att man istället kan gå framåt i utveckligen av fritt skolval. På sätt kan alla få möjligheter att själv välja sin skola.

I enlighet med Skolkommissionen

Det väntade lagförslaget är i enlighet med vad Skolkommissionen har redovisat. De menar att det fria skolvalet som det ser ut i dag faktiskt inte fungerar och leder till segregation.

Läs mer på svt.se

 

Våld i Svensk skola ökar

Arbetsmiljöverket har undersökt våld i svensk skola på uppdrag åt DN. Lärare och personal vittnar om fysiskt våld riktat mot dom. En kvinna som var gravid blev slagen i magen

Efter händelsen fick hon smärtor, vilket bidrog till att drabbades av missfall. Hittills under året har fysiskt våld i grundskolan samt gymnasieskolan ökat med 28% jämfört med samma period förra året. Lärarförbundet reagerar starkt mot vad som framkommit i undersökningen. De menar att arbetsgivarna har det yttersta ansvaret och ska se till så att arbetsmiljön är god för alla som är i skolan, både elever och personal. Skolorna måste lägga mer resurser på arbetsmiljöarbetet och både förebygga, men också ta hand om de situationer som faktiskt uppstår.

Granskningen visar att det finns mycket att göra för att vända situationen. Bland annat behöver samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis utvecklas.

 

Utbildning lönar sig inte alltid

Att följa sitt hjärta och utbilda sig till det man vill kan få negativa konsekvenser för plånboken. Lärare och andra yrken inom offentlig tjänst kan vara en riktigt dålig affär

Att utbilda sig till tex lärare istället för att börja arbeta direkt efter gymnasiet kan göra att du förlorar flera miljoner under ditt arbetsliv. För vissa yrken lönar det sig helt enkelt inte att utbilda sig. För ungefär hälften av alla yrken som kräver universitetsutbildning blir utbildningen en förlustaffär. Inte nog med det, trenden är att situationen har förändrats till det sämre under tidens gång.

För nästan hälften av alla undersökta akademikerutbildningar blir det en ren förlustaffär. Och sett över tid har läget försämrats ytterligare. De yrken som ger störst förlust är lärare, sjuksköterskor, socionomer och bibliotekarier, alltså yrken som oftast domineras av kvinnor.

 

Regeringen vill satsa 4 miljarder utbildning och jobb

Statsministern säger att Regeringen vill lägga ytterligare 4 miljarder på utbildning och sysselsättning. Det rör sig bland annat om utbildning för vuxna och mindre skatt för företag som växer.

Uttalandet kom under en presskonferens i samband med statsministerns studiebesök hos Lernia. Det paket som presenteras handlar även om extra resurser för etablering på arbetsmarknaden. Mindre skatt för företag som växer och vill anställa ska även det ge fler jobb.

För kvinnor som är utrikesfödda innebär förslaget även nya möjligheter, bland annat så ska det kunna gå att läsa svenska under tiden som man är föräldrarledig.

Den största satsningen blir på utbildning för vuxna. Pengarna ska bland annat gå till att bygga ut projektet “kunskapslyftet”. Erfarenhetsmässigt kan vi säga att de som yrkesutbildar sig har lätt att få jobb efter färdig utbildning

Körkort är en viktig kompetens för många jobb. Möjligheten till att få finansiering av CSN för att ta körkort förelås införas under nästa år för långtidsarbetslösa.

Utbildningsplikt för nyanlända

Regeringen inför också utbildningsplikt för nyanlända, som blir av med sin ersättning om de inte går den utbildning de ska. Regelverket kring etablering ska också göras om.
– Syftet är att ha tydligare krav. I dag ses etableringsplanen som en rättighet, nu ska det bli ett krav att delta på samma sätt som för andra arbetslösa, säger Andersson.
Förenklar och höjer anställningsstöden
Regeringen lyfter också också sitt vallöfte att förenkla anställningsstöden. Det gör man genom att sammanföra de fem olika anställningsstöden till ett, som föreslås bli ett slags introduktionsjobb.
– Stöden blir också kraftfullare för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Stödet höjs nu till 20 000 kronor, säger Andersson.
Man föreslår också att lönebidraget för personer med funktionshinder höjs till 18 300 kronor per månad och ska sedan höjas till introduktionsjobbens nivå på 20 000 till år 2020.

Skattelättnad för växande företag

Regeringen tänker också skapa bättre förutsättningar för att starta och driva företag. Ett förlag är lägre skatter och avgifter när ett företag anställer sin första medarbetare, samt skattelättnader för små och medelstora bolag.

Statsministern menar att arbetsmarknaden faktiskt är i rätt riktning, men att det ändå behövs lösningar för ytterligare stimulans.

Läs mer på assistansbolag-guiden.se.

Reglering injektionsbehandlingar

Branschen för injektionsbehandlingar har länge diskuterats om regleringar. Många kliniker och salonger utför behandlingar med fillers och botox som ligger i gråzonen eller rent ut sagt är olaglig. Det saknas även bra regler, så även om behandlingar kan vara lagliga så behövs det regleras med hårdare krav. Denna djungel lägger tyvärr ett stort ansvar på de som letar efter en salong som kan ge behandlingar inom fillers och botox.

Branschen har därför skapat olika certifieringar för att kunna märka de kliniker som uppfyller god säkerhet och kvalitet. Läs mer om estetisk behandling med hyaluronsyra i stockholm.